Natječaj s nagradama: “Novogodišnja večera s najmanje šećera”

Jeste li sigurni da će i dijabetičar za vašim stolom uživati, a nećete mu previše dignuti glukozu u krvi? / Shutterstock

Blog Dianovo i Zagrebačko dijabetičko društvo pozivaju vas da sudjelujete u natječaju „Novogodišnja večera s najmanje šećera“. Cilj je poslati najbolji recept za puno uživanje u dočeku Nove, te pritom zadovoljiti kriterije zajedničke Komisije Dianovo bloga i Zagrebačkog dijabetičkog društva. I osvojiti vrijedne prehrambene pakete Konzuma.

Šaljite nam video ili fotografije vaših recepata / Shutterstock
Šaljite nam video ili fotografije vaših recepata

Neće biti dovoljno poslati recept koji je jako primamljiv ili dokazano ukusan. Cilj je zadovoljiti medicinske i nutricionističke kriterije koji će omogućiti da Vama, ako ste osoba s dijabetesom, ili Vašem gostu dijabetičaru recept uzrokuje najmanje moguće problema. Poželjno će biti, naravno, da jelo pripremljeno prema Vašem receptu ne diže previše razinu glukoze u krvi, što je ključni simptom dijabetesa. No, uz održavanje optimalne razine šećera u krvi, trebat će zadovoljiti standarde kvalitetnog odabira i kombiniranja namirnica. Komisija će u uži krug odabrati recepte koji su s medicinskog i nutricionističkog stajališta pogodni kako za Novogodišnju večeru, tako i za brojnije posebne prilike tijekom godine.
Recepti koje nam šaljete ne moraju biti asketski. Nova godina se ne čeka svaki dan.
Pozivamo Vas da prijavite recepte na e-mail dianovo@hanzamedia.hr do 26. prosinca u ponoć. Nadamo se da ćete nam uz svoju recepturu poslati fotografije ili video zapis sa snimkom Vašeg jela koje će oduševiti svaku osobu s dijabetesom, a pritom joj neće previše povisiti šećer u krvi.
Komisija koja će ocjenjivati Vaše recepte s nutricionističkih i medicinskih aspekata, vodit će računa i o praktičnosti, ekonomičnosti i pristupačnosti namirnica i začina koje ste odabrali. Posebno će se preferirati kulinarsku kreativnost ako je zasnovana na našoj tradiciji.
Imena autora tri najbolja recepta koja su izabrali članovi stručne Komisije nagradit ćemo vrijednim prehrambenim paketima Konzuma. Pobjednike natječaja objavit ćemo 29. prosinca na blogu Dianovo i stranicama Zagrebačkog dijabetičkog društva.
Tekst našeg natječaja s preciznim propozicijama donosimo u nastavku:

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 17. prosinca 2019. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
pod nazivom
„Novogodišnja večera sa što manje šećera“

 1. Predmet Pravila
  1.1. HANZA MEDIA d.o.o. u suradnji sa Zagrebačkim dijabetičkim društvom organizira nagradni natječaj pod nazivom „Novogodišnja večera bez šećera“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja www.dianovo.hr.
  1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 18.12.2019. godine na web stranici Priređivača, www. dianovo.hr i na www.jutarnji.hr
 2. Nagradni natječaj
  2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.dianovo.hr, u razdoblju od 18.12.2019. do 26.12.2019. godine.
  2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji bloga dianovo.hr koji je objavljen na portalu jutarnji.hr koji se prijave na nagradni natječaj putem e-maila dianovo@hanzamedia.hr do 26.12.2019.g. do 23:59 sati, pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail), te pošalju recept za jelo primjereno za doček Nove godine koji je pogodan za dijabetičare. Cilj je poslati najbolji recept za osobe s dijabetesom za uživanje u dočeku Nove godine, koji zadovoljava medicinske i nutricionističke kriterije koji osobi s dijabetesom uzrokuje najmanje moguće probleme. Poželjno je da recept ne diže previše razinu glukoze u krvi, ali recept mora zadovoljiti standarde kvalitetnog odabira i kombiniranja raznih namirnica. Uz recept sudionici mogu slati i fotografije ili video zapis sa snimkom jela pripremljenog prema prijavljenom receptu.
  2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu dr Ana-Marija Liberati Pršo, mag. nutr. Tihana Šadek, Gojko Drljača urednik Dianovo bloga, urednik bloga Nainzulinu Davor Skeledžija te Darija Cerin iz Zagrebačkog dijabetičkog društva. Žiri će ocijeniti dostavljene recepte s nutricionističkih i medicinskih aspekata, ali će voditi računa i o praktičnosti, ekonomičnosti i pristupačnosti namirnica i začina koje ste odbrali, te pokazanoj kulinarskoj kreativnosti. Žiri će odabrati 3 dobitnika. Odluka žirija je konačna.
  2.4. Imena i prezimena dobitnika po izboru žirija će biti objavljena dana 29.12.2019.g. na blogu dianovo.hr i stranicama Zagrebačkog dijabetičkog društva.
  2.5. Nagradni fond sastoji se od slijedećih nagrada:
 • 3x poklon paket prehrambenih artikala Konzuma
  2.6. Recepti koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
  3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji bloga dianovo.hr i portala jutarnji.hr. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.
  3.2. Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.
  3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade. 4. Preuzimanje nagrade 4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade i preuzimanju iste. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.
  4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.
  4.3. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitak obavijesti, gubi na nju pravo.
  4.4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
  4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.
 2. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima
  5.1. Podatke iz točke 2.3. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.
  5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.
  5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju
  zaštitu osobnih podataka.
  U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne
  podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i
  uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u
  skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.
  Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o
  sljedećem:
 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: dpo@hanzamedia.hr
 • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.
  5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog
  marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.
  5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se
  odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,
  Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: dpo@hanzamedia.hr
  Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih
  podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.
  Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na
  sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.
  5.6. Ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj, na za to predviđenom mjestu, da suglasnost
  za ustupanjem svojih osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će
  postupiti u skladu s privolom Sudionika.
  Neovisno o stavku 1., ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj označavanjem
  dodijeljenog polja, uskrati suglasnost za ustupanjem svojim osobnih podataka Sponzoru
  nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s iskazanom voljom Sudionika i neće
  ustupiti podatke Sponzoru nagradnog natječaja.
  Ukoliko Sudionik u prijavi za nagradni natječaj ne izrazi svoju volju označavanjem dodijeljenih
  polja, smatrat će se da je isti uskratio suglasnost za ustupanjem svojih podataka sponzoru
  nagradnog natječaja, te se isti neće ustupiti.
  Po ustupanju podataka Sponzoru nagradne igre, Priređivač i s njime povezana društva više
  nemaju nadzor nad daljnjom obradom podataka od strane Sponzora, te je o detaljima
  obrade potrebno kontaktirati Sponzora. 6. Troškovi 6.1. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ukoliko su potrebni.
  6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.
 1. Posebne situacije
  7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ga, ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno ovim Pravilima.
 2. Rješavanje sporova
  8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
  8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
 3. Stupanje na snagu
  9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.dianovo.hr i www.jutarnji.hr 18.12.2019. godine.
  9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave