Što je DiaNovo?

Dianovo je blog za sve dijabetičare, mjesto gdje će naći informacije o najnovijim znanstvenim spoznajama koje rasvjetljuju sve tajne dijabetesa. Dianovo će nova znanja o dijabetesu koristiti kao alat za zaustavljanje i preokret dijabetesa, za edukaciju i zaštitu interesa dijabetičara.

Dianovo je mjesto gdje za dijabetičare pišu dijabetičari i najbolji eksperti; doktori i znanstvenici.

Na ovom blogu dobrodošli su i svi članovi obitelji dijabetičara. Način života koji podržava obitelj jako povećava ili smanjuje šansu dijabetičara da preokrene dijabetes i spriječi sve njegove posljedice. Nekim dijabetičarima obitelj je jedina šansa.

Dianovo je mjesto gdje i zdravi mogu naučiti puno što mogu promijeniti u načinu života, pogotovo u prehrani, ako žele živjeti kvalitetnije i biti još zdraviji.

Dianovu je najbolji prijatelj dijabetičara i otvora digitalni prostor svakome tko želi pomoći.

Dianovo sigurno nikad neće biti mjesto isključivosti, kvazi-proroštva ili nadriliječnika. Blog je prostor za demokratsku raspravu o najboljim terapijama za dijabetes, i posebno potiče razmjenu argumentiranih razmišljanja o različitim nutricionističkim konceptima koji omogućuju kontrolu, pa i potpuni preokret dijabetesa. Prezentira visoku tehnologiju kao ključnog saveznika dijabetičke populacije.

Dianovo je prozor u budućnost u kojoj se više neće govoriti da je dijabetes neizlječiva bolest.

Dijabetes no pasaran.